Psikanalitik Terapi

   Bilinçli etkenler, kişilerarasın ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir.

Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır.

3. Varoluşçu Terapi

    May,Maslow,Frankl, Jourard Psikolojide üçüncü güçtür.

   Hem psikanalize hem de davranışçılığa tepki olarak gelişti. İnsan varlığını denek yapmaya karşıdır.

4. Kişi Merkezli Terapi

   Carl Rogers PDR'nin babasıdır.

   Psikanalize tepki olarak 1940 yıllarında yönlendirici olmayan terapi adı altında gelişti. 
Danışana terapide daha fazla sorumluluk yüklenir.

5. Gestalt Terapi

   Fritz Perls Analitik terapiye karşıt olarak gelişmiştir.

   Deneyimlere önem verme, günlük yaşama önem verme, farkındalık ve bütünleşmeye önem verme esastır.

   Gestalt terapisi zihin ve beden işlevlerinin bütünleştirilmesi esasına dayanır. Örnek; dans ederek tedavi bunun bir şeklidir.

6. Transaksiyonel Analiz

    Eric Berne Çağdaş modeldir.

    Bilişsel ve davranışsal yönlerin bütünleştirilmesi esasına dayanır.

   İnsanlara şu andaki farkındalıkları içinde kararlarını gözden geçirme, analiz etme esasına dayanır.

7. Davranışçı Terapi

   Bandura, Mahoney, Weichanbaum, Beck, Wolpe, Lazarus, Kordin

   Davranış bozukluklarının düzeltilmesinde öğrenme prensipleri uygulanır.

  Her sonuç yeni bir araştırma için oluşturucudur. Burada her teknik yeniden ıslah edilmesi gereken bir özellik taşır.

   Davranışçı ( Kognitif Terapi ) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


8. Rasyonel Emotif Terapi ( RET ) Mantıksal, Duygusal Tedavi

   Albert Allis

   Üst düzeyde öğretici, bilişsel, eylem yönelimli tedavi modelidir.

   Kişisel problemlerin temelinde inanç sistemlerinin ve düşüncenin rolü olduğu şeklinde görüşleri vardır.

9. Gerçek Tedavi (Reality Teraphy)

   William Glasser Geleneksel tedavilere tepki olarak gelişmiştir.

   Şu ana vurgu yapar. Gelecek ve geçmiş değil, şimdi önemlidir.

   Kısa sürelidir. 4-5 seansta bitirilir. Kişinin gücünün açığa çıkarılması esastır.

   Temelde kişiye gerçekçi olma yolları öğretilir. Gerçekçi davranış başarıya ulaşmak için esastır.

10. Ses Terapisi

   Bio-Rezonans Ses Terapisi, frekansları kullanarak vücudu dengede tutmaya yardım etmek amacıyla deneme safhasında uygulanmakta olan, devrimsel nitelikte yeni bir terapi seçeneğidir. Araştırma düzenli tekrarlanan inanılmaz sonuçlarıyla çok ümit verici görünmektedir.

© 2012 Konya Terapi | konyaterapi.com | kelebekterapisi.com | akupunkturlife.com | cinseltedavi.net | lineadanismanlik.com | terapiyans.com