Vajinismus

Vajinismus, vagina: (kılıf) ve ismus: (eylem) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuş ağrı ve/veya korkuyla birlikte cinsel birleşmenin mümkün olmadığı ya da oldukça ağrılı olduğu bir bozukluğu tanımlar. Ancak sadece penis değil çoğu zaman parmak, tampon veya jinekolojik muayene için de benzer engel söz konusudur. Bunun yanı sıra vajinismus, bir objenin ya da penisin vajinaya girişinin...

Sosyal fobi kişinin başkalarınca değerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiğince kaçınma davranışları gösterme hali; aşağılanacağı, utanç duyacağı ya da gülünç duruma düşecek biçimde davranacağıyla ilgili sürekli endişe duyma durumu olarak tanımlanabilir. Sosyal fobisi olan kişiler, diğer insanlar tarafından tuhaf, utanç verici veya gülünç olarak değerlendirilmekten kaygı duyarlar. Kendi davranışlarından...

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Sınav Kaygısı Neyle İlişkilidir?  Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir. Sınav Kaygısının...

Günümüzde evliliklerin yaklaşık yarısı boşanmayla sona eriyor ve boşanmayı seçmeyen birçok çift hala kronik çatışma ve sıkıntı yaşıyor. Evlilik çatışmasının, depresyon, anksiyete bozuklukları, madde kullanımı ve cinsel iktidarsızlık gibi bozukluklarla bir arada var olduğuna ve ilişki problemlerinin bireyde psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına ve devam etmesine neden olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Buna karşılık bir bireyin bozukluğu...

 Kadınların korkulu rüyası olan vajinismus sadece fiziksel bir problem değil kaygı, saplantı ve kötümserliği de içinde barındırdığı psikolojik bir travmadır. Vajinismus, kadının ön sevişmede bir sorun yaşamamasına, cinsel ilişkiye girmek (penetrasyon yaşamak) istemesine rağmen, bilinçdışı kontrol edemediği kasılmalar sonucu vajinada yanma HİSSİ oluşması ya da ağrı çekilecekmiş gibi hissedilmesi durumudur. Bu istemsiz kasılmalar, vajina çevresindeki...

Bilinçli etkenler, kişilerarasın ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi May,Maslow,Frankl, Jourard Psikolojide üçüncü güçtür. Hem psikanalize hem de davranışçılığa tepki olarak gelişti. İnsan varlığını denek yapmaya karşıdır. 4. Kişi Merkezli Terapi Carl Rogers PDR’nin babasıdır. Psikanalize tepki olarak 1940 yıllarında yönlendirici olmayan terapi...

HİPNOZ NEDİR? Hipnoz, gerçek hayatta yaşadıklarınızın ve deneyimlerinizin farklı bir bilinç halidir. Bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak, telkin ile yapılır. İstenmeyen alışkanlıkları ve davranışları bırakmada terapi yöntemi olarak kullanılabilir HİPNOZ NASIL YAPILIR? KOŞULLARI VAR MIDIR? Üç unsur vardır. Bunlar: gönüllülük, konsantrasyon ve hayal gücüdür. Hipnoza başlanırken, kişi önce hipnoza girme konusunda gönüllü ve...

Obsesif-kompulsif bozukluklar anksiyete bozuklukarından biridir. İstenmeden, yineleyici şekilde zihne gelen ve rahatsızlık verici düşünce, dürtü ya da düşlemelere obsesyon denmektedir. Obsesyonların oluşturduğu anksiyeteyi azaltmak amacıyla yapılan yineleyici davranış ya da zihinsel eylemlere ise kompulsyon adı verilmektedir. Obsesif-kompulsif bozukluğun da belirgin düzeyde sıkıntı oluşturan ve işlevselliği bozan obsesyon ve kompulsiyonların olmasıdır. Birçok kişinin aşırı temizlik, titizlik,...

Duygusal, zihinsel işlevsel ve bedensel bazı belirtilerle kendini gösteren, kişinin kendini mutsuz, hüzünlü, melankolik hissettiği, yalnızlığı tercih edip asosyalleştiği bir zaman evresidir. Eskiden yaptığı zaman onu mutlu eden şeyler zevk vermez olmuştur. Çökkün bir ruh hali takınmış ve (U)mutsuz olmuştur. Kendini yalnız hisseder ve yalnız olmayı tercih eder. Depresif kişiler olayları negatif görür ve zihin...

  • 1
  • 2