Panik Atak, çoğu zaman kişinin sonunun geldiği duygusunun da eşlik ettiği, yoğun endişe, korku ya da dehşete düşme duygularınının birden başladığı bir dönemdir. Panik Atak birden başlar ve hızla doruk düzeyine ulaşır. Genellikle 10 dakikadan daha kısa bir süre içinde gelişir. Çoğu zaman panik ataklara, yakında bir tehlikenin doğacağı ya da kişinin sonunun geldiği duyumu ve kaçma isteği eşlik eder.

Panik atak tedavisi için başvuran kişiler, genellikle korkularını çok yoğun olarak tanımlarlar; öleceklermiş gibi, kontrollerini kaybetmiş gibi, kalp krizi ya da inme geçiriyorlarmış gibi ya da çıldırıyorlarmış gibi olduklarını söylerler. Kişiler genellikle, panik atak yaşadıkları yerden kaçıp kurtarmak için büyük bir istek duyduklarını da söylerler. Yineleyen ataklardan sonra korkuları yatışabilir.

Panik atak Ataklar birden sonlanabileceği gibi yavaş yavaş da ortadan kalkabilir. Kişiler bazen sadece bayılmaktan korkarlar. Bu korku zayıf ve çaresiz bir durumda başkaları tarafından görülecek olma korkusu ile birleşir. Bu da agorafobinin gelişmesine yol açar. (Panik Atak Belirtileri)

AGORAFOBİ: Agorafobinin başlıca özelliği, bir panik atak durumunun ya da panik benzeri semptomların çıkması durumunda yardım sağlanamayabileceği ya da kaçmanın zor olabileceği yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duymaktır. Agorafobi olmadan panik bozukluğunda, yineleyen beklenmedik panik ataklar vardır ve panik atağın ortaya çıkacağın dair sürekli bir endişe yaşanır. Agorafobi ile birlikte panik bozuklukta ise hem yineleyen beklenmedik panik ataklar hem de agorafobi belirtileri vardır.

PANİK BOZUKLUĞU diyebilmek için beklenmedik panik ataklarının ortaya çıkması ve 1 ay süreyle başka bir panik atak geleceğine dair sürekli bir kaygı duyma, panik atakların yol açabilecekleri ya da olası sonuçlarıyla ilgili olarak üzüntü duyma ya da ataklarla ilgili olarak belirgin bir davranış değişikliği gösterme gibi belirtilerin olması gerekir.

Panik Atak Türleri Beklenmedik Panik Atak: Panik Atağın başlamasını tetikleyen bir durum yoktur ( birden, kendiliğinden ortaya çıkar ) Duruma Bağlı Panik Atak : Panik Atağın başlamasını tetikleyen bir durum vardır ya da tetikleyen böyle bir durumun olacağı beklentisiyle panik atağı ortaya çıkar ( örn. bir köpek görmek her zaman panik atağının ortaya çıkmasına neden olur ) Durumsal Yatkınlık Gösteren Panik Atak : Daha çok tetikleyen bir durumla karşılaşma sonucunda ortaya çıkar, ancak her zaman böyle tetikleyen bir durumun olması gerekmediği gibi panik ataklarının bu atakları tetikleyen durumla karşılaşmadan hemen sonra ortaya çıkması da gerekmez ( örn. panik atak daha çok araba sürerken ortaya çıkmaktadır, ancak kişinin araba sürdüğü ve bir panik atağının olmadığı zamanlarda vardır, panik atağının yarım saat araba kullandıktan sonra ortaya çıktığı zamanlarda vardır. ) Panik Bozukluğu olan kişilerin birinci derecede biyolojik akrabalarının panik bozukluk geliştirme olasılıkları başkalrına göre 4 – 7 kat daha fazladır. Panik bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yarısının aynı zamanda agorafobisinin de olduğu saptanmıştır. Panik Atak kadınlarda 3 – 4 kat daha fazla görülmektedir. Bu durumlar yaşandığı takdirde bir uzmandan panik atak tedavisi alınması önerilir.