ANKSİYETE Bedensel belirtilerin de eşlik ettiği normal dışı bir tedirginlik ve korku halidir. Korkudan farklıdır çünkü korku nesnel bir tehlike karşısında, kendini korumak için ortaya çıkan bir duygudur. Anksiyete ise bilinç dışı tanınmayan tehlikeye karşı hissedilen bir duygudur. Anksiyete normalde her insanda görülen, bir çeşit hayata uyum sağlama yeteneğidir. Belli bir sınıra kadar normaldir ve kişinin performansını, başarısını arttıran tehlikelerden kaçınmasını sağlayan bir tür savunma mekanizmasıdır. ANCAK süreğen ve şiddetli olduğu takdirde kişi kaygısını kontrol etmekte zorlanır ve hayatı olumsuz olarak etkilenir. Tedavi gerektirir! Anksiyete bozukluğu yaşayan kişi bu durumu ‘kötü bir şey olacakmmış hissi’, ‘hoş olmayan bir endişe hali’ ya da ‘nedensiz bir korku’ şeklinde ifade eder. Bu durum çok hafif bir tedirginlik ve gerginlik duygusundan, panik derecesine kadar varan değişik yoğunluklarda yaşanabilir. Anksiyete bozukluğu teşhisi konan kişilerin genelde çekingen ve bağımlı bir yapıları olup kendilerine güvenleri azdır. Çoğu vakanın toplumsal ilişkilerde arka planda durmayı yeğleyip aşırı kırılgan, utangaç, eleştiriye çok duyarlı, çabuk yıkılan kişiler oldukları görülmüştür. Yapılan araştırmalarda çoğu anksiyete bozukluğunun stresli bir olayla başladığı belirlenmiştir. FİZYOLOJİK BELİRTİLER · Kaslarda kasılma · Gevşeyememe hali · Baş, boyun ve omuz kaslarında spazm ve ağrılar · Kalp atışlarının hızlanması · Hızlı nefes alıp verme · Kan basıncında artma veya azalma · Göğüste sıkışma hissi · Sık sık idrara çıkma · Mide, bağırsak şikayetleri · Ses ve gürültülere aşırı hassasiyet, ürperme RUHSAL BELİRTİLER · Kendisine veya yakınlarına kötü birşey olacağı hissi · Kötü bir habar alacakmış gibi endişe duyma · Yalnız kalmaktan veya insanlarla birlikte olmaktan sıkılma ya da utanma duygusu · İçinde bulunduğu durumla baş edememe korkusu · Ölüm korkusu DAVRANIŞSAL BELİRTİLER · Yerinde duramama · Titreme · Bazen aşırı halsizlik · Gergin bir yüz ifadesi ve ses tonu · Başka insanlara bağımlılık · Hayal kurma · Başkalarından onay bekleme · Kuşkuculuk, konsantre zorluğu, konuşma bozukluğu · İrritabilite (Küçük etkilere büyük tepkiler verme) TEDAVİ: Anksiye bozukluğu tedavisinde, tedavi yanında kişinin beklentilerini düşünme biçimini değiştirme gevşeme eğitimi belli durumlardan kaçınma gelişmiş ise kaygıya yol açan etkenlerle yüzleştirme gibi yaklaşımların olduğu bilişsel tedavi uygulanmalıdır. !!! Kaygıyı arttırabilen kafeinli maddeler (Çay, kahve, kola, çikolata) azaltılmalıdır.