Toplumda her 10 kişiden birinin yaşamını olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Utanç verici bir duruma düşmekten, onaylanmayacak bir davranıştan bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korkudur. Bu korku basit düzeyde bir utanma duygusu değildir çok daha ciddi boyutlarda olan bir korkudur.

Bu rahatsızlıktan muzdarip olan bireyler ömür boyunca başkaları tarafından izlenebilecekleri durumlara girmekten kaçınırlar.

Diğer insanlarla ilişkileri, eğitimleri, sosyal çevreleri büyük oranda zarar görecektir. Birçok insan korkularını yenmek için alkole veya uyuşturucu maddeye sarılacaktır.

Çoğunlukla ergenlik yıllarında başlar ve eğer tedavi edilmezse ömür boyu sürebilir. Tedavi edilmeyen sosyal fobi zamanla depresyon ve agorafobi (topluma açık yerlerde bulunma korkusu) gibi başka rahatsızlıkların da oluşmasına neden olur.

Bu hastalar başkalarına emir vermeyi gerektireceği için işlerinde terfi etmekten bile kaçınırlar.

NEDENLERİ:

Kesin olarak gösterilmiş tek bir neden yoktur. Daha çok biyolojik, genetik, yetişilen aile çevresi gibi birçok faktörün muhtemelen hep birlikte etkisi sonucu ortaya çıkmaktadır.

 • Başkalarının önünde soyunup giyinme
 • Cinsellik
 • Sınava girme
 • Tartışmaya girişme
 • Alışverişte pazarlık etme
 • Genel tuvaletlere girme
 • Karşı cinsle iletişim kurma
 • Topluluk önünde konuşma
 • Umumi ortamlarda yemek yeme
 • Statüsü yüksek biriyle konuşma

Yukarda saymış olunan özellikleri yapmaktan aşırı derecede çekinirler

 

Fizyolojik Belirtiler:

 • Yüz kızarması
 • Terleme
 • Ağız kuruması
 • Kalp çarpıntısı
 • Nefes kesilmesi
 • Nefes darlığı
 • Titreme

Zihinsel Belirtiler:

 • Güçsüzüm
 • Yetersizim
 • Çirkinim
 • Beğenilmiyorum
 • Sevilmeye layık değilim
 • Mükemmel olmalıyım
 • Asla hata yapmamalıyım
 • Kaygılı olduğumu belli etmemeliyim
 • Çok rahat davranmalıyım
 • Kusursuz görünmeliyim
 • Davranışsal Belirtiler:
 • Nefes darlığı
 • Titreme
 • Hayallere dalma
 • Çirkinim

 

Davranışsal Belirtiler:

 • Korkulan ortama girememe
 • Korkulan ortamı terk etme
 • Göz temasından kaçınma
 • İlgisiz şeyler düşünme
 • Hayallere dalma
 • Konuyu değiştirme
 • Alkol kullanımı