Grup terapileri benzer sorunları yaşayan, belirli sayıda kişinin, bir ya da iki uzman terapistin rehberliğinde, kendilerine ve diğer katılımcılara yardım etmek üzere biraraya geldikleri bir psikoterapi yöntemidir. Grup terapisinde amaç, bireysel terapilerde de olduğu gibi yaşamla gelen güçlük ve sorunları çözme becerileri geliştirmektir.

Grup terapileri  benzer sorunları yaşayan, belirli sayıda kişinin, bir ya da iki uzman terapistin rehberliğinde, kendilerine ve diğer katılımcılara yardım etmek üzere biraraya geldikleri bir psikoterapi yöntemidir.  Grup terapisinde amaç, bireysel terapilerde de  olduğu gibi yaşamla gelen  güçlük ve sorunları çözme becerileri geliştirmektir. Grup üyeleri hem bireysel, hem de grup ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışırlar.
grup terapisinde terapist grubun türüne ve yapısına göre katılımcıların kişisel gelişimlerini desteklerken yeterli bir zaman içinde gruptaki
her bireyin  kendisi olmalarına  katkıda bulunacaktır
Grup üyeleri karşılıklı onaylama ve iç gözlem yoluyla kendi duygulanım ve  davranışlarının kişisel ilişkilerine yansıyan etki ve sonuçlarının farkına varırlar.
Geçmişte bir dizi  problemler yaşayan ve bunların ardından reddetme ya da   reddedilmeyle karşılaşan bir birey  yalnızlığını ve yaşadıklarını diğerleri açısından yorumlamayamamıştır Terapi grubu tam bir geri bildirim içinde destekleyici yönüyle böylesi bir farkındalığa  imkanlar sunar .
Kendi  iç dünyamı yalnızca  ben değiştirebilirim,  Değişmekte bir tehlike yoktur, Gerçekten istiyorsam değişmem gerekir, Değişebilirim  ve bu iyi bir şey.

Kabulunu oluşturmak hedeflenir …
Grup terapileri, bireysel hipnoterapi ile birlikte yürütülebilir. Özellikle
hipnodramalar sayesinde oluşturulmaya çalışılan yeni kişiliğin ilk sınama ve
deneme laboratuvarı bu grup terapileri olabilir.
Kişilerarası bir etkilenme ve öğrenme  süreci olan grup terapisinde beklenen
etkiler ve yararları şu  ana başlıklar altında incelemek mümkündür.;
bireylerin kendi sorun ve yaşantılarını, başkalarının da yer aldığı, güvenli bir ortamda ortaya koyarak;
•deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını,
•birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmelerini,
•birbirlerini model alarak yeni sosyal beceriler edinmelerini,
•farklı kişilerle etkileşime geçerek farklı tutum ve davranışlar edinmelerini,
•bunları grup içinde deneme-sınama fırsatı bularak kendi yaşamlarına aktarmalarını sağlar.